Drapieżna flora. Festiwal roślin owadożernych w Sopocie