Chwile grozy w lokalu z kebabem w Brodnicy. Kłótnia pracowników, w ruch poszły maczety