Petersburg: antyaborcyjny protest na łodziach

Kościół prawosławny ma w Rosji coraz większy polityczny wpływ na prezydenta Władimira Putina, a tym samym coraz większe wpływy w państwie. Dzięki temu jego działacze dostrzegają szansę na zradykalizowanie prawa, nie tylko w kwestiach aborcyjnych.