Parada równości w Kosowie - spokojnie i wspólnie z politykami