Czy PSL zatrzyma czas? Projekt, by obowiązywał tylko czas letni przeszedł przez sejmową komisję