Jaki proponuje Hannie Gronkiewicz-Waltz zeznawanie jako świadek, nie strona

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawia się przed komisją weryfikacyjną z powodu zapisu, że zeznaje się przed nią pod rygorem odpowiedzialności karnej - ocenił w piątek przewodniczący komisji Patryk Jaki.
 
Wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący komisji pytany był o deklaracje prezydent Warszawy, że nie będzie stawiać się przed komisją.
 
"Moim zdaniem pani prezydent ma pełną wiedzę na temat tego, że jak mówi sobie w mediach, opowiada różne rzeczy, to nie ponosi odpowiedzialności karnej, a tu wszystko, co powie na posiedzeniu komisji, będzie weryfikowane, również przez prokuratorów" - powiedział. "Jestem przekonany, że wynika to (niestawiennictwo prezydent Warszawy) z jednego zapisu ustawy o komisji weryfikacyjnej, który mówi o tym, że zeznaje się pod rygorem odpowiedzialności karnej" - dodał.
 
Według niego, "widać, że pewnie są w tej sprawie wątki, o których pani prezydent wie, że byłoby jej ciężko odpowiedzieć".
 
Gronkiewicz-Waltz odniosła się w piątek do propozycji Jakiego, by stawiła się na posiedzeniu komisji nie, jako strona, a jako świadek. Propozycja przewodniczącego komisji dotyczy grudniowego posiedzenia ws. Noakowskiego 16 (część praw do tej nieruchomości uzyskała rodzina Gronkiewicz-Waltz - PAP). Prezydent Warszawy odpowiedziała, że nie stawiając się chroni Jakiego przed naruszeniem prawa. Ponownie wyraziła przekonanie, że komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji jest niekonstytucyjna. Zapowiedziała, że będzie się z nią komunikować w taki sposób, jaki uzna za zgodny z prawem.
 
(PAP)/Superstacja
 
autor: Jakub Borowski
 
edytor: Patrycja Rojek-Socha