Za oknami 17 stopni, a tymczasem w sklepach... Boże Narodzenie. Handlowcy zwariowali?