Jan Szyszko odpiera zarzuty KE: "Naszym celem jest jedynie dobro przyrody i bezpieczeństwo ludzi"