Lubelszczyzna: w wodzie wykryto pałeczkę okrężnicy