Orkan Grzegorz nad morzem: pogotowie przeciwsztormowe w Ustce, uszkodzony rurociąg w gazoporcie