MEN nie poda nazwisk autorów nowych podstaw programowych. Minister Zalewska chce zmiany decyzji sądu

Pod koniec września Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał Ministerstwu Edukacji Narodowej ujawnienie nazwisk autorów nowych podstaw programowych. Odtajnienia listy domaga się Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, która w listopadzie ubiegłego roku złożyła w tej sprawie wniosek do MEN w trybie dostępu do informacji publicznej.

 

Resort Anny Zalewskiej od samego początku odmawia podania nazwisk. Powołuje się przy tym na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności osób, które przygotowywały nowe podstawy programowe.

 

Minister przywołuje sprawę utajnionych przez Bronisława Komorowskiego ekspertyz w sprawie likwidacji OFE. Ówczesny prezydent nie chciał podać ich nazwisk. Wtedy Naczelny Sąd Administracyjny przyznał mu rację.