Marszałek Kuchciński wydał wojnę niskiej frekwencji na sejmowej Sali Posiedzeń