Człowiek w ogniu przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji