Małopolska: myśliwi nie odpowiedzą za postrzelenie dziewczynek