PO straszy rząd wotum nieufności - reszta opozycji zdziwiona