Wielka walka małego Nathana. Potrzebny kosztowny sprzęt i rehabilitacja