Gwałt na komendzie w Brodnicy. Funkcjonariusz wydalony w policji