"Odrzucamy rasizm". Wspólna deklaracja środowisk narodowych