Biali Brazylijczycy po raz pierwszy mniej liczni niż Afrobrazylijczycy

Biali Brazylijczycy po raz pierwszy mniej liczni niż Afrobrazylijczycy
Nico Kaiser/CC
Raport jest oparty na ankietach, których uczestnicy deklarowali się jako "biali", "Mulaci" lub "Murzyni". Tych ostatnich było w ub. roku w Brazylii 8,2 proc.
 
Rozmieszczenie ludności największego kraju Ameryki Łacińskiej, która w ub. roku liczyła już 205,5 miliona osób, jest według tych kryteriów bardzo nierównomierne - podkreślają autorzy raportu. W najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionach na południowym wschodzie kraju biała ludność stanowi 52,2 proc., podczas gdy w tradycyjnie najuboższej części Brazylii określanej jako Nordeste (Północny Wschód) - 19,5 proc. 
 
(PAP)