Doda już bez zakazu opuszczania kraju; co na to reprezentanci obu stron?