Prezes nie szanuje Sejmu? Zamiast słuchać posłów, czyta "Atlas kotów"