Komisja weryfikacyjna bada sprawę reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Schroegera 72

Komisja weryfikacyjna bada sprawę reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Schroegera 72
fot. PAP/Radek Pietruszka
Miasto przekazało nieruchomość spadkobiercom dawnych właścicieli. Jak podawały media, wątpliwości w tej sprawie budzi m.in. brak oryginału pełnomocnictwa, udzielonego pod koniec lat 40. adwokatowi przez ówczesnych właścicieli.
 
Na wniosek lokatorów kamienicy w marcu br. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło decyzję prezydent stolicy o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości - uznając, że nie wyjaśniono należycie, czy pełnomocnictwa udzieliły "uprawnione osoby".
 
Beneficjenci decyzji zwrotowej zaskarżyli to orzeczenie SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który we wrześniu orzekł o zwrocie sprawy do SKO. Zgodnie z ustawą, po wszczęciu postępowania przez komisję toczące się przed innymi organami (np. SKO, NSA czy WSA) postępowania co do danej nieruchomości są zawieszane.
 
Sprawę Schroegera 72 bada także Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.
 
We wtorek po południu, w drugiej części obrad, komisja przeprowadzi rozprawę odwoławczą w sprawie Poznańskiej 14. Komisja uchyliła decyzję reprywatyzacyjną we wrześniu. Nieruchomość w 2013 r. przekazano spadkobiercy dawnych właścicieli, którego reprezentował adwokat Robert N. (podejrzany w sprawie reprywatyzacji; jest w areszcie). Decyzję podpisał ówczesny wiceszef Biura Gospodarki Nieruchomościami Jerzy M. (także podejrzany ws. reprywatyzacji). Później spadkobierca sprzedał spadek Robertowi N. i Januszowi P., a ci odprzedali nieruchomość spółce Jowisz.
 
Komisja od początku czerwca br. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Uchyliła już decyzje wydane z upoważnienia prezydent Warszawy: o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do Siennej 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70, o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad, a także o przyznaniu spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 oraz Nowogrodzkiej 6a (kamienic z lokatorami). Żadnej z tych decyzji nie badał jeszcze sąd administracyjny. 
 
(PAP)
 
autor: Grzegorz Bruszewski