Zatrzymania warszawskich urzędników uwikłanych w dziką reprywatyzację

Zatrzymani zostali:
 
Krzysztof R. - Kierownik Działu Nieruchomości Dekretowych m. st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy
 
Jacek W. - Główny Specjalista Pierwszego Działu Nieruchomości Dekretowych m. st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy
 
Kamil D. - Podinspektor Drugiego Działu Nieruchomości Dekretowych m. st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy
 
Aktualnie przeprowadzane są przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych.
 
Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu ogłoszone zostaną im zarzuty o charakterze korupcyjnym i zostaną oni przesłuchani w charakterze podejrzanych.
 
Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych prokurator podejmie decyzje co do rodzaju zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.
 
Na tym etapie postępowania prokuratura nie udziela więcej informacji, w tym dotyczących zarzutów stawianych zatrzymanym. Zostaną one przedstawione w godzinach późniejszych.
 
Śledztwa w sprawach reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.
 
W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu oraz w prokuraturach jej podległych obecnie toczy się 35 śledztw, których przedmiotem jest tzw. reprywatyzacja nieruchomości warszawskich.
 
Szkoda wyrządzona działaniem podejrzanych w sprawach Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu opiewa na kwotę 850 mln zł.
 
Sprawy prowadzone w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu znajdują się w zaawansowanej poziomie w zakresie ustaleń faktycznych. Prokuratorzy zabezpieczyli obszerna dokumentację dotyczącą badanych nieruchomości, planowane są kolejne przesłuchania świadków w tym spadkobierców, lokatorów, urzędników miejskich.
 
(PAP)