Ministerstwo Środowiska odpowiada Komisji Europejskiej. Ciąg dalszy walki o puszczę

Rząd w Warszawie podtrzymał swoje stanowisko w sprawie wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. A działania które są tam prowadzone mają ochronić bioróżnorodność Puszczy i zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

 

Po otrzymaniu odpowiedzi Komisja Europejska zdecyduje, czy na Polskę zostaną nałożone wysokie kary finansowej. Jeśli Komisja uzna, że Polska nie wypełniła nakazu Unijnego Trybunału Sprawiedliwości to kary będą naliczane od 20 listopada. Tego dnia wydano postanowienie nakazanie natychmiastowe wstrzymanie działań w Puszczy.