Jarmarki podwyższonego ryzyka. Grudzień miesiącem wytężonej pracy dla policji