Wombat uratowany - mężczyzna wydobył go z martwej matki