Zespół prokuratorów zajmie się analizą orzecznictwa sądów

Zespół prokuratorów zajmie się analizą orzecznictwa sądów
fot. PAP/Paweł Supernak
W skład zespołu wchodzi sześciu prokuratorów. Zajmą się oni analizą orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem istnienia przesłanek z art. 60 par. 1 i 2 ustawy z 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi Najwyższemu w składzie siedmiu sędziów lub innym odpowiednim składzie. Z wnioskiem takim może wystąpić również między innymi Prokurator Generalny.
 
Prokuratorzy wchodzący w skład zespołu zajmą się również analizą orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych pod kątem istnienia przesłanek z art. 15 par. 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tym przepisem Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
 
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. 
 
(PAP)