Spór o handel w niedzielę. Senatorowie proponują zmiany

Zakaz handlu w niedzielę po Nowym Roku wróci na salę plenarną. Senatorowie do ustawy zaproponowali kilka poprawek. Chodzi o doprecyzowanie kwestii związanych między innymi z kwiaciarniami, piekarniami i cukierniami, które otwarte są w niedzielę.

 

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami handel w nich będzie dozwolony jeśli przeważająca część ich działalności będzie zgodna z profilem ich działalności.

 

Ma to wyeliminować pracę wielkich supermarketów, w których na przykład są piekarnie

Zakaz nie będzie obowiązywał przy bezpośredniej sprzedaży ryb a także w placówkach handlowych w których przeważa działalność gastronomiczna.

 

Senatorowie proponują również, aby sklepy działające na zasadzie franczyzy mogły być otwarte w niedzielę tylko jeśli właściciel będzie prowadził sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek.

 

Teraz poprawkami zajmie się Sejm, później ustawa trafi do prezydenta.

 

Przepisy mają obowiązywać od marca 2018 roku. Handlować wówczas będzie można tylko w dwie niedziele w miesiącu. W 2019 tylko w jedną a od 2020 roku zakaz będzie obowiązywał we wszystkie z wyłączeniem niedziel przedświątecznych i ostatnich niedziel stycznia kwietnia czerwca i sierpnia