Polska dusi się w smogu - przekroczone normy, wydane ostrzeżenia