Hotel Ossa ma nowego dzierżawcę. Wierzyciele odzyskają swoje pieniądze?