Komisja Europejska kontra Polska. Możliwe trzy scenariusze

Komisja Europejska przygotowała trzy scenariusze działań wobec Polski. Jak się okazuje decyzja o uruchomienie artykułu siódmego unijnego traktatu - nie jest wcale przesądzona.

 

Szefowie gabinetów komisarzy próbują przygotować posiedzenie dotyczące reformom sądownictwa w Polsce.

 

Uruchomienie artykułu 7 unijnego traktatu, czyli wysłanie wniosku do krajów członkowskich, stwierdzającego zagrożenie dla praworządności w Polsce, to jedna z możliwych decyzji. Komisarze dopuszczają też jeszcze możliwość wysłania do Warszawy kolejnych rekomendacji w ramach procedury praworządności.To nieco załagodziłoby sytuację na linii Warszawa - Bruksela.

 

W ostatnim scenariuszu jest decyzja o wysłaniu pozwu do unijnego Trybunału Sprawiedliwości za ustawę o sądach powszechnych. Komisja ma przygotowany pozew i kwestią czasu jest jego skierowanie do Trybunału. Unijni urzędnicy dodają, że może on być wysłany niezależnie od rekomendacji, czy uruchomienia artykułu siódmego