Komisja Europejska nie odpuszcza - uruchamia art. 7 wobec Polski. Ziobro spokojny

 

Według źródła PAP KE zdecydowała również o przyjęciu kolejnych, już czwartych, rekomendacji dotyczących praworządności wobec władz w Warszawie.

 

KE analizowała ustawy o Sądzie Najwyższym oraz Krajowej Radzie Sądownictwa. Na spotkaniu unijni komisarze podjęli decyzję o aktywowaniu wobec Polski art. 7 ust. 1 unijnego traktatu.

 

Mówi on o tym, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada UE może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych. Decyzja w tej sprawie, która jest podejmowana przez kraje większością czterech piątych, nie wiąże się jeszcze z sankcjami, ale jest krokiem na drodze do nich. Same sankcje są mało prawdopodobne, bo wymagają jednomyślności, ale już uruchomienie art 7. byłoby bezprecedensowym krokiem w historii UE i zmusiłoby stolice do zajęcia stanowiska wobec wydarzeń w Polsce.

 

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie wydaje się zaskoczony decyzją: przyjmuję ją ze spokojem; Polska jest krajem praworządnym, będzie liczącym się krajem, jeśli będzie miała sprawnie działające sądy; musimy kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości.

 

(źr. PAP)