Węgierski wicepremier: Obronimy Polskę!

Węgierski wicepremier: Obronimy Polskę!
fot.PAP/EPA
Semjen oświadczył, że rząd Węgier teraz i w przyszłości będzie zdecydowanie stać u boku Polski. „Obronimy Polskę przed niesprawiedliwym, pokazowym postępowaniem politycznym” – zapewnił.
 
Zapytany, czy może to oznaczać, że Węgry zawetują decyzję przeciwko Polsce, odparł, że tak.
 
"Przyjaźń polsko-węgierska i wierność węgierskiego rządu porozumieniom zobowiązuje nas, byśmy na wszystkich forach sprzeciwiali się krokowi Komisji” – powiedział.
 
Wicepremier ocenił, że decyzja KE jest bezprzykładna i zdumiewająca. Jego zdaniem poważnie narusza ona także suwerenność Polski.
 
Jak zaznaczył, jest rzeczą niedopuszczalną, by Bruksela wywierała presję na suwerenne państwa członkowskie i arbitralnie karała demokratycznie wybrane rządy.
 
Za niesprawiedliwe uznał, że Komisja nie robi nic, gdy niektóre państwa członkowskie nie przestrzegają unijnych traktatów, a tymczasem „wszczyna na politycznej podstawie postępowanie” przeciwko rządowi Polski.
 
Jest to – jak ocenił – typowy przypadek stosowania podwójnych standardów, a to, co Komisja Europejska teraz robi, jest sprzeczne z wartościami europejskimi.
 
Dodał, że Europa Środkowa, w tym Polska, jest obecnie motorem rozwoju gospodarczego Europy i Europa potrzebuje Polski.
 
Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu art. 7.1 traktatu unijnego wobec Polski. Skierowała również do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę wobec Polski w związku z ustawą o sądach powszechnych.
 
Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska
 
 (PAP)