Karpie wciąż są męczone - nie pomógł nawet Sąd Najwyższy