Pechowa końcówka roku w mysłowickiej kopalni: 1 ofiara śmiertelna, 3 wypadki