Pensylwania pod śniegiem. W mieście Erie ogłoszono stan klęski żywiołowej