Ziobro: klauzula sumienia nie tylko dla lekarzy - ma objąć wszystkie dziedziny