Ogromne zapadlisko na osiedlu w Jaworznie. Ma 10 metrów średnicy i 4 głębokości