Mroźne powitanie nowego roku. Zima słaba, ale tradycja zobowiązuje