Tragedia w Tryńczy - przyczyną wypadku była nadmierna prędkość