Smogobusy czuwają nad stanem dolnośląskiego i mazowieckiego powietrza