Meliny - reaktywacja? Możliwe skutki ustawy o trzeźwości