Mrozy nie odpuszczają - na ulicach koksowniki i specjalne autobusy