Uzbrojeni po zęby skuli niewinnych ludzi - fatalna pomyłka antyterrorystów