Dramat w domach dziecka na Pomorzu - przemoc i poniżanie