2 złote dziennie za oddychanie smogiem. Zakopane bezprawnie pobiera opłatę klimatyczną?