Przyszedł do szpitala w wielkim gwoździem w głowie. Lekarze w szoku