Bond pozbywa się swojego astona martina - aukcja pomoże studentom