Nergal uniewinniony w sprawie znieważenia godła Polski

Zawarta w materiałach - m.in. na plakatach - grafika przedstawiała białego orła bez korony: zamiast niej z głowy ptaka wyrastały diabelskie rogi. W postać orła były wpisane dwa węże oraz czaszki i odwrócony krzyż. Orzeł został umieszczony na czerwonym tle, a całość była utrzymana w stylistyce nawiązującej do polskiego godła. Nad orłem umieszczono też napis "Rzeczpospolita Niewierna".

 

Oprócz darskiego, sąd uniewinnił także dwóch pozostałych oskarżonych: Rafała W., który na zlecenie Darskiego stworzył projekt graficzny, i Macieja G., który - również na prośbę "Nergala" - rozpowszechnił grafikę w internecie.

 

Jak podkreślił sąd, prokurator "nie przedstawił wystarczających dowodów na to, że działanie oskarżonych było działaniem ukierunkowanym na zdeprecjonowanie symbolu państwowego".

 

Sąd zwrócił uwagę, że definicję godła RP określa ściśle konstytucja – w myśl której jest nim wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu – a także ustawa dotycząca symboli państwowych.

 

"Rysunek orła stworzony przez jednego z oskarżonych nie może być uznany za zawierający w swojej treści godło RP, albowiem brak mu istotnego niezbędnego elementu, jakim jest korona. Orzeł bez korony nie jest bowiem godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Może być ewentualnie uznany za godło Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale bez wątpienia nie o taki przedmiot ochrony chodzi ustawodawcy (…) Nie można znieważyć godła państwowego, które w świetle obowiązujących przepisów takim godłem nie jest" – powiedział sędzia Marek Kapała.

Dodał, że Darskiemu i dwóch innym oskarżonym nie można też udowodnić, że mieli znieważyć godło polskie w sposób celowy i intencjonalny.

 

"Tak jak, nie każde spowodowanie śmierci jest morderstwem, tak nie każdy rysunek, na którym wykorzystano symbole w sposób niewłaściwy czy też nawet nieakceptowany, stanowi przestępstwo znieważenia tego symbolu (…) Znieważeniem będzie przykładowo oblanie, oplucie, podeptanie, podpalenie i inne podobne czynności" – wyjaśnił sędzia.

 

Sąd podkreślił, że celem plakatu użytego przez Behemoth była promocja trasy koncertowej zespołu.

 

Sąd zaznaczył, że plakat wpisywał się w symbolikę zespołów blackmetalowych i deathmetalowych, do których zalicza się Behemoth oraz był kierowany do określonej grupy odbiorców, fanów grupy jako element ich "tożsamości muzycznej". "Nie sposób dopatrywać się więc w działaniu oskarżonych chęci ubliżania, obrażania, lżenia, wyszydzania, upokarzania, ośmieszania, czy wreszcie zachowania dobitnie, demonstracyjnie podkreślającego pogardę dla znaku państwowego. Nie taki bowiem był zamiar i cel ich działania" - uznał sąd.

 

"Nie negując tego, że forma i treść plakatu nie wszystkim może odpowiadać - niektórzy nawet mogą czuć się nim urażeni czy zniesmaczeni - stwierdzić należy, że odczucia innych osób nie mogą przesądzać o winie i sprawstwie. Przekroczenie norm etycznych, moralnych, czy wyjście poza utarte kanony w sztuce samo w sobie nie jest i nie może być równoznaczne z popełnieniem przestępstwa" - powiedział sędzia Kapała.

 

Wyrok nie jest prawomocny.

 

Muzyka ani jego obrońcy nie było w sądzie na ogłoszeniu wyroku.

 

"To sprawiedliwy wyrok. Mogę tylko wyrazić ubolewanie, że nasz wymiar sprawiedliwości musiał zajmować się tą sprawą" - powiedział dziennikarzom Maciej G., który jako jedyny z oskarżonych stawił się w sądzie.

 

Prokurator Michał Kroplewski zapowiedział, że po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku prokuratura prawdopodobnie złoży od niego apelację. "W mojej ocenie zebrano materiał dowodowy, który wskazywał, że godło Polski zostało znieważone" - powiedział dziennikarzom.

 

W mowie końcowej prokurator zażądał dla "Nergala" kary 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz 10 tys. zł grzywny. Dla Rafała W. i Macieja G. prokurator wnioskował o 9 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata i po 9 tys. zł grzywny. Obrońca trójki oskarżonych Jacek Potulski domagał się ich uniewinnienia.

 

Sprawa dotyczy materiałów promujących trasę koncertową zespołu pt. "Rzeczpospolita Niewierna", która odbywała się między 30 września, a 10 października 2016 r.

 

W toku śledztwa prokuratorzy uzyskali opinie biegłych z zakresu heraldyki oraz historii i ikonografii, z których wynika, że w grafice celowo zniekształcono wzór godła RP celem nadania mu treści ideowo całkowicie różnej od historyczno-państwowej i wprowadzono do niego elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie.

 

Śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście, po zawiadomieniu złożonym przez radnego gdyńskiej dzielnicy Karwiny Marka Dudzińskiego oraz Ryszarda Nowaka, przedstawiciela Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami.

Dla muzyka z grupy Behemoth nie jest to pierwszy proces związany z jego działalnością artystyczną.

 

"Nergal" miał sprawę sądową za to, że w 2007 r., podczas koncertu w Gdyni, podarł Biblię. Kartki podartego Pisma Świętego Adam Darski rozrzucił wśród publiczności, mówiąc m.in.: "Żryjcie to g...o!". Nazwał też Biblię "kłamliwą księgą", a Kościół katolicki - "największą zbrodniczą sektą". Kartki spalili później fani zespołu. W lutym 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji uniewinniający "Nergala" od zarzutu obrazy uczuć religijnych.

 

(PAP)