To są słowa brunatnej narracji, faszyzacja języka - opozycja oburzona wypowiedzią marszałka Sejmu